Aşağıda hâlen devam ettiğim veya sonlandırdığım, tasarımını ve içeriğini üstlendiğim bazı web sitelerini listeledim.


Dijital Yerlilerin Programı ve onun web mecrası. Erkan Saka hocamın girişimiyle, onun PUB204 Dijital Kültürler dersinden öğrencileriyle yaptığı tatlı bir iş. Web sitesini ben devraldım. Yeniden düzenledim, tasarladım ve ailenin bir parçası oldum.
sosyalkafa.net


Toplumda söz söylemesi gereken ancak geleneksel medyada kendisine yer bulamayan tüm dezavantajlı kesimlerin sözlerini söyleyebileceği yeni bir mecra. Web tasarımını ve görsel içeriğini yapıyorum.

tahayyul.net


Bazı akademisyenlerin toplumsal duyarlılık amacıyla giriştiği bir hareketin kurumsal bir hesaba ihtiyaçları vardı. Sevdiğim bir dostum üzerinden beni buldular. Sade, kampanyayı görünür kılacak bir web sitesine ihtiyaçları olduğunu söylediler. Web sitesini tasarladım.

kuyrukluyildiz.org


İnsan Hakları, telif ve patent yasaları, bilginin serbest paylaşımını, bilgiye erişim özgürlüğü gibi konularda çalışmalar yapan Korsan Parti Hareketi’nin web sitesi tasarım ekibinin içindeyim.

korsanparti.com


Avrupa Konseyi’ne bağlı Avrupa Gençlik Vakfı tarafından desteklenen “Promoting the NO HATE Spirit in Turkey” (Nefrete Hayır Kampanyasının Türkiye’de Desteklenmesi) başlıklı proje kapsamında NO HATE SPEECH MOVEMENT‘ın (Nefret Söylemine Hayır Hareketi) web sitesi ve sosyal medya çalışmalarını gönüllü olarak yapmaktayım. nefretehayir.org


Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği’nin gelenekselleştirdiği Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin 19.’sunun bir web sitesine de ihtiyacı vardı hâliyle… Tasarım, içerik editörlüğü ve sitenin bir sürü işi elime kalmıştı. Belki de en çok emek verdiğim site bu sitedir. (2016’nin Nisan’ından beri devam ediyorum) ucansupurgefestival.com


Türkiye’de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ve Kırgızistan’da bulunan iletişim fakültelerinin eğitim ve öğretim sorunlarını ele alarak çözüm önerileri üretmek amacıyla İletişim Fakülteleri Dekanları’nın oluşturduğu İletişim Fakülteleri Dekanları Yürütme Kurulu‘nun (İLDEK) kurumsal web sitesinin tasarımı ve içerik editörlüğünü 2015 yılının Mart ayından beri yapmaktayım. ildek.org


1965 yılında kurulan A.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi, Basın Yayın Yüksek Okulu’ndan, günümüzde Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne kadar geçen 47 yılda verdiği 5000’e yakın mezunundan güç alan Vakıf, etkinlik alanı ve amacı olarak, söz konusu eğitim kurumunu ve öğrencilerini temel alıyor.

ilev.org.tr