Türkiye’de gençlik çalışmaları ve eğitim alanında faaliyet gösteren Rönesans Enstitüsü öncülüğünde Avrupa Konseyi‘ne bağlı Avrupa Gençlik Vakfı tarafından desteklenen “Promoting the NO HATE Spirit in Turkey” (Nefrete Hayır Kampanyasının Türkiye’de Desteklenmesi) kapsamında düzenlenen Nefrete Hayır Çalıştayı sonrasında, çalıştaya katılanlar (ben de dahil olmak üzere) Türkiye’de Nefret Söylemine Hayır Hareketi adıyla faaliyete başladı.

Kampanya, Türkiye’nin dört bir yanından gençlik kuruluşlarının, insan hakları alanında çalışan STK’ların, üniversitelerin ve benzer kampanya/hareketlerin temsilcilerinin katılımıyla internet üzerindeki her türlü nefret söylemine karşı bir sivil tolum hareketinin başlatılmasını öngörüyor. Kısacası proje Nefret Söylemine Hayır Hareketini Türkiye’de de canlandırmayı amaçlamakta. Eylül 2016 itibariyle onlarca sivil toplum örgütü ve gönüllüsüyle çalışmalarına devam ediyor.

Ben de Eş Genel Koordinatör olarak bu çalışmanın içerisindeyim.

HEDEF NEDİR?

Avrupa Konseyinin tanımına göre nefret söylemi; ırkçılığı, yabancı düşmanlığını ve hoşgörüsüzlüğe dayanan diğer her türlü nefret kaynağını yayan, teşvik eden veya meşru gösteren tüm ifade biçimlerini kapsamaktadır. Online nefret söylemi ise bu söylemin internette yer bulmasıyla ortaya çıkmaktadır.

Tüm bu olanı bilerekten hedeflerimiz:

– Online nefret söylemi ve bunun demokrasi ve genç bireylere yönelik riskleri konusunda farkındalık artırmak;
– Medya ve internet okuryazarlığını desteklemek;
– Gençleri online ve offline insan haklarını savunma konusunda desteklemek;
– Online nefret söyleminin kabul edilirlik düzeylerini düşürmek;
– İnsan haklarına yönelik online gençlik aktivistlerini harekete geçirmek, eğitmek ve ağ kurmak;
– Online nefret söylemini haritalandırmak ve yapıcı tepkiler/yanıtlar için araçlar geliştirmek;
– Online nefret söyleminin hedef aldığı insanlara ve gruplara destek olmak, dayanışma göstermek;
– Avrupa’da nefret söylemine karşı politika araçlarının geliştirilmesi ve görüş birliğinin oluşturulması için savunuculuk yapmak;
– Gençler arasında online katılımı ve online vatandaşlığı geliştirmek.

İşte bu amaçlar için bu hareketi ören gönüllülerden biriyim. Bunu okuyan sen, eğer hareketin amaçlarını benimsiyor ve bize katılmak istiyorsan:

nefretehayir.org