Kısa İnceleme: Reuters Enstitüsü Yanlış Bilgi, Bilim ve Medya Raporu

COVID19 pandemisi ile ilgili haberlere ve bilgilere insanların nasıl eriştiklerini, belgelemek ve anlamak için Mart ayı sonu ile Nisan ayı başı toplanan anket verilerini inceleyen Reuters Enstitüsü, küresel pandeminin ilk aşamalarında haber kaynaklarının ve sosyal medya platformlarının güvenilirliği, yanlış bilgi sorunu üzerine hazırladığı raporu kamuoyuyla paylaştı.

Birleşik Krallık, ABD, Almanya, İspanya, Arjantin ve Güney Kore’deki insanlar COVID19 ile ilgili haberlere nasıl erişir ve bunları nasıl derecelendirir? Enstitünün konuyla ilgili yapılan anket üzerinden hazırladığı yeni raporunun merkezinde bu soru yatıyor.

Raporu daha detaylı incelemek için buradan indirebilirsiniz.

Hepimizin hem kendimizde hem de çevremizde deneyimlediği gibi haber okumak için harcadığımız zaman arttı ve çoğu ülkede koronavirüs hakkında haber ve bilgi almak için sosyal medya ağları, video akış siteleri ve mesajlaşma uygulamalarını kısaca yeni medya platformları kullanıyor. Raporda ilk etapta göze çarpan ana

Raporun kapsadığı ülkelerdeki durumu aşağıdaki tablodan görebilirsiniz.

Resim

Bu ülkelerde insanlar habere ağırlıklı olarak internet sitelerinden ulaşıyorlar. TV Almanya haricinde hep ikinci planda kalırken sosyal medya TV’nin sırasını kapmak üzere.

Bir diğer tabloda, özellikle İspanya, Arjantin ve Güney Kore’de olmak üzere, haber kuruluşlarının COVID19 hakkında en yaygın kullanılan bilgi kaynağı olduğunu görüyoruz. Ancak, örgün eğitim düzeyi düşük olan ülkelerde ankete katılan izleyicilerin haber kuruluşlarına güvendiklerini söyleme olasılıkları daha düşük.

Resim

Arama motoru kullanımı, video siteleri ve sosyal ağlar COVID19 hakkında bilgilere erişmek için yaygın olarak kullanılmakta. Google aramaları, hastalık hakkında bilgilenmede İspanya ve Arjantin’de en popüleri. Naver, Güney Kore’de tutuluyor. Haberleri daha az okuma eğilimi gösteren daha genç ve daha az eğitimli insanlar, sosyal medya ağlarını daha çok kullanma eğiliminde.

Resim

Kapalı sosyal ağlar ve mesajlaşma uygulamalarındaki özel gruplar COVID19’u tartışmak için yaygın olarak kullanılıyor. Bu gruplar, yabancıları değil, öncelikle aile üyeleri, tanıdıklar, arkadaşlar ve meslektaşlardan oluşuyor. içerir.

Resim

Rapora göre, bilim insanları ve uzmanlar COVID19 hastalığı hakkında bilgi edinmek için büyük ölçüde güvenilir bulunuyor. Haber kuruluşları nispeten güvenilir olarak değerlendirilmiş. ABD ve İspanya’da bu oran daha düşük. Bu ülkeler aynı zamanda hükümetin nüfusun çoğunluğu tarafından desteklenmediği ülkeler.

Resim

Ankete katılımcıların çoğu, ağlarını uzmanlardan, yetkililerden ve haber kuruluşlarından daha az güvenilir olarak değerlendiriyor. Aşağıdaki tabloda katılımcıların oylarıyla oluşan güven endeksini görebilirsiniz.

Resim

Aşağıda anket katılımcılarının hangi kişi , kurum ya da ağlardan yanlış bilgiye ya da yanıltıcı içeriğe maruz kaldıklarının ölçülmesi sonucu ortaya çıkan tabloyu görüyorsunuz. Bununla birlikte Güney Kore, İspanya ve ABD’deki katılımcılar, politikacıların büyük miktarda yanlış bilgi ürettiğini söylüyor.

Resim

Sosyal medya ağları arasında yanlış bilgi yayılımı konusundaki endişe, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarını işaret ediyor. Aşağıdaki tabloda katılımcıların yaklaşık üçte biri ankete katılmadan önceki haftada çok fazla yanlış veya yanıltıcı bilgi gördüklerini söylüyor. Özellikle Arjantin ve İspanya verilerine dikkat.

Resim

Raporu daha detaylı incelemek için buradan indirebilirsiniz.


Fotoğraf: Coronavirüs salgını sırasında Madrid’de gazete okuyan bir adam / REUTERS/Susana Vera