İnternet ve sosyal medya düzenlemesi için kanun teklifi ve şerhler

Yaklaşık 5 aydır iktidar koalisyonu tarafından gündemde tutulan, sosyal medyaya yasal düzenleme çalışması meclise sunulmak üzere teklif hâline dönüştürüldü ve meclis Başkanlığı’na sunuldu. İsmi “İnternet Ortamında Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”

Aşağındaki bağlantılarda, AKP ve MHP tarafından yazılan kanun teklifini, 21 Temmuz 2020’de TBMM’ye sunulan nihayi kanun teklifini, 23 Temmuz Adalet Komisyonu’nda kanun teklifi üzerine yapılan tartışmaların tutanaklarını ve 27 Temmuz’da HDP ve CHP’nin kanun teklifine yönelik muhalefet şerhini okuyabilirsiniz.Peki ne olmuştu ve bu sürece nasıl gelindi?